ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


พนักงานธุรการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสาวเกตน์นิภา  คำถา
ชื่อ-สกุล (en) : Gatenipa  Kamtar
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 093-1565532  
อีเมล์ : gread2525@hotmail.com

ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
ตำหน่ง : พนักงานธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 0  
ว.ด.ป.บรรจุ : 18/10/2562  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียน : บ้านวังปึ้ง 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศศ.บ. พัฒนาชุมชน  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ไม่ได้ทำการสอน  
กลุ่มสาระฯ : -  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-