ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ช่างปูนชั้น 4
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายสมพร  แก้วมะณีบุตร
ชื่อ-สกุล (en) : Somporn  Kaewmaneeboot
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 054644333  
อีเมล์ : viengtang@gmail.com

ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างประจำ
ตำหน่ง : ช่างปูนชั้น 4
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 0  
ว.ด.ป.บรรจุ : 06/05/2534  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียน : บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
วิชาเอก : อื่นๆ ไม่ใช่วุฒิครู  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ไม่ได้ทำการสอน  
กลุ่มสาระฯ : -  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-