ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครู
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายภานุวิชญ์  ชมภูทุ่ง
ชื่อ-สกุล (en) : Panuwit  Chomputung
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0804425808  
อีเมล์ : smc.diefunper.best@gmail.com

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 0  
ว.ด.ป.บรรจุ : 25/10/2559  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียน : แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ค.บ. พลศึกษา  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : สุขศึกษา พลศึกษา  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-