ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายฉัตรชรินทร์  สว่างเมฆฤทธิ์
ชื่อ-สกุล (en) : chatcharin  Swangmekrit
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0903298756  
อีเมล์ : comfortsup.238@gmail.com

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครูผู้ช่วย (ช่วยราชการ)
วิทยฐานะ/ระดับ : ปฏิบัติการ
เลขที่ตำแหน่ง : 1829  
ว.ด.ป.บรรจุ : 01/10/2561  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียน : บ้านห้วยฮ่อม 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-