ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายเอกชัย  พนะสันต์
ชื่อ-สกุล (en) : Ekkachai  panasan
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0828878140  
อีเมล์ : pongpanasan@gmail.com

ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
ตำหน่ง : จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 0  
ว.ด.ป.บรรจุ : 07/05/2562  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียน : บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ค.บ. คอมพิวเตอร์  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-