ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญงาน
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายพีรวัฒน์  ดีพอ
ชื่อ-สกุล (en) : Peerawat  Depor
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 081-0296060  
อีเมล์ : peerawat2524@gmail.com

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญงาน
เลขที่ตำแหน่ง : 2088  
ว.ด.ป.บรรจุ : 03/05/2553  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียน : บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : กศม. การบริหารการศึกษา  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ไม่ได้ทำการสอน  
กลุ่มสาระฯ : -  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-