ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครูผู้ช่วย
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : ว่าที่ ร.ต.หญิง จุฑารัตน์  โกสินทร์
ชื่อ-สกุล (en) : ACTING SUB LT. Jutarat  Kosin
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0947436848  
อีเมล์ : krufern.pe@gmail.com

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 1953  
ว.ด.ป.บรรจุ : 01122563  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียน : บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : กศ.บ. พลศึกษา  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-