ข้อมูลบุคลากรใน สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายธิติพงษ์  เสนาพงษ์
ชื่อ-สกุล (en) : thitipong  senapong
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0882571252  
อีเมล์ : lex.th@hotmail.con

ประเภทบุคลากร : พนักงานราชการ
ตำหน่ง : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 0  
ว.ด.ป.บรรจุ : 01/10/2561  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บธ.บ. บริหารธุรกิจ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-