ข้อมูลบุคลากรใน สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายชนกันต์  แสนขันธ์
ชื่อ-สกุล (en) : Chanakan  Sankan
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0932122108  
อีเมล์ : ิkrutour.cs@gmail.com

ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพท.)
ตำหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 0  
ว.ด.ป.บรรจุ : 01/04/2560  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : กลุ่มนโยบายและแผน 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-