ข้อมูลบุคลากรใน สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสิรินภรณ์  เวียงอินทร์
ชื่อ-สกุล (en) : sirinporn  wingin
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0824444596  
อีเมล์ : yui_sirinporn@hotmail.com

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ประเภทอื่นๆ
ตำหน่ง : เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 0  
ว.ด.ป.บรรจุ : 01/05/2563  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บธ.บ. การตลาด  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-