ข้อมูลบุคลากรใน สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


อื่นๆ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : ว่าที่ร้อยตรีเจตนิพัทธ์  ปลาเงิน
ชื่อ-สกุล (en) : chetnipat  plangern
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0936147269  
อีเมล์ : kwanmikung@gmail.com

ประเภทบุคลากร : พนักงานราชการ
ตำหน่ง : อื่นๆ
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 0  
ว.ด.ป.บรรจุ : 1/06/2563  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศศ.บ จิตวิทยา  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-