ข้อมูลบุคลากรใน สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางหทัยรัตน์  บัวเทพ
ชื่อ-สกุล (en) : hathairat  buotep
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 086 2221712  
อีเมล์ : yuipamok@gmail.com

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
วิทยฐานะ/ระดับ : ปฏิบัติการ
เลขที่ตำแหน่ง : อ13  
ว.ด.ป.บรรจุ : 01/09/2559  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บธ.บ. บัญชี/การบัญชี  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-