ข้อมูลบุคลากรใน สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสาวธัญวรรณ  ก๋าทุ่ง
ชื่อ-สกุล (en) : tunyawan  kathung
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0908939415  
อีเมล์ : tunya_wan2556@hotmail.com

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
วิทยฐานะ/ระดับ : ปฏิบัติการ
เลขที่ตำแหน่ง : อ12  
ว.ด.ป.บรรจุ : 19/05/2557  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บช.บ. บัญชี/การบัญชี  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-