ข้อมูลบุคลากรใน สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายกฤษกร  กองคำ
ชื่อ-สกุล (en) : kritsakorn  kongkham
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0947429789  
อีเมล์ : kritsakron_jo@hotmail.com

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
วิทยฐานะ/ระดับ : ปฏิบัติการ
เลขที่ตำแหน่ง : อ4  
ว.ด.ป.บรรจุ : 04/07/2559  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ค.บ. บริหารการศึกษา  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-