ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.น่าน เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครูธุรการ ปฏิบัติงาน
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสาวกานติมา  หน่อท้าว
ชื่อ-สกุล (en) : kantima  nortao
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0830497073  
อีเมล์ : kantima6062@gmail.com

ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
ตำหน่ง : ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ : ปฏิบัติงาน
เลขที่ตำแหน่ง : 0  
ว.ด.ป.บรรจุ : 16/04/2563  
สังกัด : สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียน : บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คบ ปฐมวัย  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ก่อนประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-