ข้อมูลบุคลากรใน สพป.น่าน เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสาวอัญชลี  เรือนแก้ว
ชื่อ-สกุล (en) : Auchalee  Ruankaew
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0835689765  
อีเมล์ : anchalee14.ruan@gmail.com

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิทยฐานะ/ระดับ : ปฏิบัติการ
เลขที่ตำแหน่ง : อ 33  
ว.ด.ป.บรรจุ : 5/11/2558  
สังกัด : สพป.น่าน เขต 1
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : กลุ่มนโยบายและแผน 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ศษ.ม วัดผล/ประเมินผลการศึกษา  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-