ข้อมูลบุคลากรใน สพป.น่าน เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสาวพรสวรรค์  มั่นเข็มทอง
ชื่อ-สกุล (en) : Pornsawan   Mankhemtong
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0954493517  
อีเมล์ : monokuroboo_fift@hotmail.com

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง : อ51  
ว.ด.ป.บรรจุ : 01/04/2548  
สังกัด : สพป.น่าน เขต 1
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ศศ.ม รัฐศาสตร์  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-