ข้อมูลบุคลากรใน สพป.น่าน เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


แม่บ้าน
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสมพร  จันทร์พล
ชื่อ-สกุล (en) : sompron  janpon
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0856260819  
อีเมล์ :

ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพท.)
ตำหน่ง : แม่บ้าน
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 0  
ว.ด.ป.บรรจุ : จ 1300280  
สังกัด : สพป.น่าน เขต 1
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : กลุ่มอำนวยการ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
วิชาเอก : 0  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-