ข้อมูลบุคลากรใน สพป.น่าน เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ช่างไฟฟ้าชั้น 4
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายนพดล  ชมภู
ชื่อ-สกุล (en) : Noppadol  Chompoo
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0828942743  
อีเมล์ :

ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างประจำ
ตำหน่ง : ช่างไฟฟ้าชั้น 4
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 15523  
ว.ด.ป.บรรจุ : 01/05/2533  
สังกัด : สพป.น่าน เขต 1
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : กลุ่มอำนวยการ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
วิชาเอก : ปวส.  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-