ข้อมูลบุคลากรใน สพป.น่าน เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ช่างไฟฟ้า
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายสังวาล  ยะหมื่น
ชื่อ-สกุล (en) : Mr. Sungwal  yamuen
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0812883296  
อีเมล์ :

ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างประจำ
ตำหน่ง : ช่างไฟฟ้า
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 15361  
ว.ด.ป.บรรจุ : 08052532  
สังกัด : สพป.น่าน เขต 1
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : กลุ่มอำนวยการ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
วิชาเอก : ปวส.  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-