ข้อมูลบุคลากรใน สพป.น่าน เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ยาม
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายวีรพัฒน์  ศรีเมือง
ชื่อ-สกุล (en) : Mr.Weerapat  srimueang
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 089-5592812  
อีเมล์ :

ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพท.)
ตำหน่ง : ยาม
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : จ 1300279  
ว.ด.ป.บรรจุ : 15/05/2519  
สังกัด : สพป.น่าน เขต 1
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : กลุ่มอำนวยการ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วท.บ. การเกษตร  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-