ข้อมูลบุคลากรใน สพป.น่าน เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ช่างไฟฟ้า
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายกฤษฎ์ชนม์  ธัญกัญจณธรณ์
ชื่อ-สกุล (en) : Mr.Kridchon  thankanjanatorn
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 093-1743545  
อีเมล์ : kridchon2508.nan@gmail.com

ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างประจำ
ตำหน่ง : ช่างไฟฟ้า
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 15535  
ว.ด.ป.บรรจุ : 1/05/2533  
สังกัด : สพป.น่าน เขต 1
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : กลุ่มอำนวยการ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ค.บ. การประถมศึกษา  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-