ข้อมูลบุคลากรใน สพป.น่าน เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


พนักงานขับรถ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายสมัย  ศิริวงค์
ชื่อ-สกุล (en) : samai  siriwong
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0810253304  
อีเมล์ :

ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างประจำ
ตำหน่ง : พนักงานขับรถ
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 15324  
ว.ด.ป.บรรจุ : 15/06/2541  
สังกัด : สพป.น่าน เขต 1
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : กลุ่มอำนวยการ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
วิชาเอก :  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-