ข้อมูลอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัด
ลำดับ
รหัสโรงเรียน โรงเรียน
ผู้ให้บริการ
ประเภท
ความเร็ว
สถานะ
ค่าเช่า/เดือน
Network LAN
Network WiFi
UniNet
1
47020016
บ้านดอนม่วยโนนค้อ
TOT
150/100
ปกติ
1,605
2
47020017
บ้านหนองเดิ่นดอนขาว
3
47020018
บ้านช้างมิ่ง
TOT
ระบบ ADSL
30Mbps
ปกติ
1500
4
47020019
บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ
TOT/Fiber obtic 2 U
เคเบิลใยแก้วนำแสงความเร็วสูง
100/20
ใช้งานได้ดี
963 บาท
5
47020020
บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง
TOT
-
1Mbps
ปกติ
856
6
47020021
บ้านตาลเลียน
TOT
Wifi
1000
ดี
2000
7
47020022
บ้านเชิงชุม
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
อินเทอร์เน็ต
100/50
ใช้งาน
803
8
47020023
บ้านโนนพอก
TOT
-
9
47020024
บ้านกุดน้ำขุ่น
10
47020025
บ้านนาขามผดุงวิทยา
11
47020026
บ้านถ่อน
TOT
ADSL
6.07
พอใช้
499.50
12
47020027
บ้านห้วยบุ่นนาทัน
ทริปเปิลทรี
wifi
100
ใช้งานได้
749บาท /เดือน
13
47020028
บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร
TOT
wi-net let us go
6Mbps/512kbps
ใช้งานได้ดี
799
14
47020029
บ้านนาเลา
3BB
51200
ใช้งานได้ดี
749
15
47020030
บ้านอูนดง
TOT
ฺBusiness(ip public)
47.81
ใช้งานได้ดี
383.12
16
47020031
บ้านนาใน
บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
fiber
20480
ใช้งานได้ดี
750
17
47020032
บ้านผักคำภู
TOT
ระบบ Wi NET
10240
ใช้งานได้ดี
1300
18
47020033
บ้านโนนเรือตอเรือ
3BB
ไฟเบอร์ออฟติก
30
พอใช้
633
19
47020034
ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)
20
47020035
บ้านกลางหนองดินดำ
โรงเรียน้านกลางหนองดินดำ
Fiber2u
20480/2048
ขอเปิดบริการ
856
21
47020036
บ้านนาสาวนาน
cat
ใยแก้วนำแสง
14336
ใช้งานได้
1500
22
47020037
ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่
tot
ADSL
200
้้ใช้งานได้ดี
1284
23
47020038
บ้านภูเพ็ก
tot
100Mbps
ใช้งานได้ดี
613
24
47020039
บ้านบะฮี
TOT
ADSL
200/100
ดี
1284
25
47020040
บ้านท่าสองคอน
3BB
Fiber optic Fttx
200/200
ดี
1,500
26
47020041
บ้านนาตากาง
27
47020042
บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์
TOT Fiber 2U 1 Port
Fiber 2U 2 Port
100
ปกติ
1,547
28
47020043
บ้านบะหัวเมย
TOT
wifi
10m
ใช้ได้ดี
749.00
29
47020044
อนุบาลพรรณานิคม
TOT
ระบบ ADSL
30 Mbps
ใช้งานได้ดี
1000
30
47020045
วัดสุทธิมงคล
tot
20 mbps
ดี
890
31
47020046
บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)
TOT
เคเบิลใยแก้วนำแสงความเร็วสูง
150
ใช้งานได้ดี
1605
32
47020047
บ้านบะทองนาหัวช้าง
33
47020049
ชุมชนบดมาดพอกน้อย
34
47020050
บ้านคางฮุงเจริญศิลป์
35
47020051
บ้านสมสะอาด
3bb
ADSL
18000
ใช้งานได้
1264
36
47020052
บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง
TOT
fiber Obtic
100
ใช้งานปกติ
749
37
47020053
บ้านสูงเนินสามัคคี
TOT
เช่าบริการ
100
ใช้งานได้ดี
4902.21
38
47020054
บ้านทิดไทย
TOT
10 Mbps
ดี
1446
39
47020055
บ้านคำแหว
TOT
Wi NET
10 Mbps
ใช้งานได้ดี
590
40
47020056
บ้านไร่บ้านไฮ่
TOT
ความเร็วสูง
30 Mbps
ปกติ
1200
41
47020057
บ้านคำข่า
tot
WiNet
13
ใช้งานได้
1300
42
47020058
บ้านโนนอุดม
CAT TELECOM
ใยแสงนำแก้ว
100000
ใช้งานได้
845.30
43
47020059
บ้านโคก
TOT
Wifi
10
พอใช้
ึ730
44
47020060
บ้านเสาขวัญกุดก้อม
บริษัท ทีโอที จำกัด
WiNet
4Mbps
ใช้งานได้ดี
856
45
47020061
บ้านหินแตก
TOT
ไฟเบอร์ออฟติก
100/50
ใช้งานได้
856
46
47020062
บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด มหาชน
FTTx
4500
ปกติ
3474.83
47
47020063
บ้านบึง
TOT
ระบบ Wi NET
2048/512
พอใช้
631
48
47020064
บ้านหนองหวาย
49
47020065
บ้านเปือย
-TOT
-Wi NET
-10Mbps
-ใช้งานได้ดี
-633 บาท
50
47020066
บ้านขมิ้น
51
47020067
บ้านบัว (สระพังวิทยา)
52
47020068
บ้านสว่าง
TOT
ระบบADSL
10240
ดี
500
53
47020069
บ้านดอนกอย
ํTOT
ADSL
100/100
ใช้งานได้
1496.93
54
47020070
บ้านโนนทรายคำ
tot
50
1923.86
55
47020071
บ้านนาถ่อน
TOT
FTTX
450/150
พอใช้
3,103
56
47020072
บ้านต้นผึ้ง
ToT
Wi NET
100
ใช้งานได้ดี
1973.62
57
47020073
บ้านโพนสวางกลางเจริญ
TOT
Fiber
100
ดี
700
58
47020074
บ้านนาล้อม
TOT
59
47020076
บ้านดอนดู่
TOT
ระบบ TOT Fiber
100/50Mbps
ใช้งานได้ดี
749
60
47020077
บ้านโนนขมิ้น
-
-
-
-
-
61
47020078
บ้านโคกสามัคคี
TOT
ใช้บริการ
10Mbs/50Mbs
พอใช้
749
62
47020079
บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
TOT
ADSL
2.65/0.672
พอใช้
1,000
63
47020080
บ้านนาเหมือง
64
47020081
บ้านดอนตาลโนนสูง
65
47020082
บ้านหนองหญ้าปล้อง
TOT
ระบบ Wi
33
ใช้ได้ดี
ฟรี
66
47020083
บ้านสร้างขุ่ย
67
47020084
ชุมชนดงม่วงไข่
-
-
68
47020085
บ้านผ้าขาวโพนแพง
69
47020086
บ้านม่วงคำ
tot
ADSL
100/100
ใช้งานได้ปกติ
1991.8 1
70
47020087
บ้านดอนหวาย
71
47020088
บ้านนาแยง
-
-
-
-
-
72
47020089
บ้านหนองบัว
TOT
ADSL
51200
ใช้งานได้ดี
700
73
47020090
บ้านแร่
3ฺฺBB
VDSL
51200
ใช้งานได้ดี
700
74
47020091
บ้านสมสะอาด
75
47020092
บ้านหนองแคนโคกสะอาด
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
เหมาจ่ายรายเดือน
ใช้งานได้
631.30
76
47020093
บ้านหนองไฮ
TOT
ระบบ Wi NET
100/50
ใช้งานได้ดี
749
77
47020094
บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก)
78
47020095
ชุมชนบ้านฝั่งแดง
TOT
ADSI
25 Mbps
ใช้งานได้ดี
1490
79
47020096
บ้านท่าลาด
TOT
Fiberoftice
100
742
80
47020097
บ้านสงเปลือย
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
Lease Line
150/50
.ใช้งานได้ดี
1500
81
47020098
บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)
TOT
ADSL
4096
พอใช้
631.30
82
47020099
บ้านอุ่มเหม้า
ToT
FTTX
100/50
ใช้งาน
1991.81
83
47020100
บ้านดงสวรรค์หนองนกกด
-
-
-
-
-
84
47020102
บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ
TOT
ADSL
102400
ใช้งานได้ดี
2500
85
47020103
บ้านดงบังป่าโจด
86
47020104
บ้านโคกตาดทอง
87
47020105
บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม
TOT
TOTFiber2U1Port
100mb/50mb
-
749
88
47020106
บ้านทุ่งเชือก
TOT
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
20Mbps
ใช้งานได้
802.50
89
47020107
บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ)
-
-
-
-
-
90
47020108
บ้านหนองแปน
3BB
VDSL
20*1024
ใช้งานได้ดี
631.30
91
47020109
บ้านคำบ่อ
TOT
ADSL
20
ใช้งานได้ดี
856
92
47020110
บ้านคำบิดโคกโพนยาง
TOT
ระบบ ADSL
50
ใช้งานได้ดี
2000
93
47020111
บ้านตาดภูวง
บริษัท ทีโอที
ไฟล์เบอร์อ๊อฟติส
102400
พอใช้งาน
856
94
47020112
บ้านดงคำโพธิ์
tot
ไฟเบอร์ออฟติก
100
ใช้ได้
1490
95
47020113
บ้านดอนยานาง
-
-
-
-
96
47020114
บ้านโคกศาลา
TOT
เช่าบริการ
50
ปกติ
1437.01 บาท
97
47020115
บ้านผักตบ
98
47020116
บ้านไฮ่ปลาโหล
TOT จำนวน 3 จุด
vdsl
100/50
ใช้ได้
1973.62
99
47020117
บ้านนาบ่อ
100
47020118
บ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม
TOT
ระบบ Wi NET
51200
ใช้งานได้
590
101
47020119
บ้านโพนไผ่
-TOT
Fiber 2U
-100/50
ใช้งานได้
749
102
47020120
บ้านห้วยบาง
TOT
Fiber 2 u
30
ดี
800
103
47020121
บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง
TOT
TOT Fiber 2 U 2 Port
200/200
.ใช้งานได้ดี
1,437.01
104
47020122
บ้านหนองแวง
105
47020123
วาริชภูมิพิทยาคาร
TOT
ระบบ ADSL
2747.8
ใช้งานได้ดี
590
106
47020124
บ้านธาตุกุดพร้าว
3BB
ADSL
10
ใช้งานได้ดี
-
107
47020125
บ้านกุดตะกาบ
tot
fiber optic
50/100
ดี
2000
108
47020126
บ้านจำปาศิริราษฎร์
tot
filberofftie
100/50
ใช้งานได้ดี
1977.90
109
47020127
บ้านหนองลาดวิทยาคาร
TOT
เช่ารายเดือน
30mbps
ใช้งานได้ดี
865
110
47020128
บ้านดอนยาวประชากรอุปการ
TOT
-
100/100
สัญญาณเน็ตดี
500
111
47020129
บ้านห้วยเหล็กไฟ
TOT
ADSL
20
ใช้งานได้ดี
800
112
47020130
บ้านดงสว่าง
CAT Telecom
0
20
1
1500
113
47020131
บ้านหนองเบญจ
114
47020132
บ้านสุวรรณคาม
3BB
Wi NET
30 Mbps
ดี
1284
115
47020133
บ้านอูนโคก
TOT
Fiber 2 U
100
ใช้งานได้ดี
749
116
47020134
บ้านหนองบัวบาน
CAT
ระบบต่อสายอินเตอร์เน็ต
10240
ใช้งานได้ดี
1500
117
47020135
บ้านโคกมะนาวทันสมัย
3bb
100
ปกติ
900
118
47020137
ชุมชนบ้านหนองปลิง
TOT
Fiber
200/100
พอใช้
1,904.60
119
47020138
บ้านค้อใต้
-
-
-
-
-
120
47020139
บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)
-
-
-
-
-
121
47020140
บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์)
TOT
Wireless
4000
122
47020141
ชุมพลศึกษา
TOT
FTTx
300/100
ใช้งานได้ดี
1498
123
47020142
คำเจริญวิทยา
tot
-
100/50
ดี
749 บาท
124
47020143
กุดจิกนาสมบูรณ์
-
-
-
-
-
125
47020144
บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง)
126
47020145
บ้านยางคำ
CAT
-
-
-
-
127
47020146
บ้านคำสะอาด
128
47020147
บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา
TOT
ระบบ ADSL
10 Mbps
พอใช้
630 บาท
129
47020148
บ้านหนองหมากแซว
-
-
-
-
-
130
47020149
บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง)
TOT
Fiber 2u
150Mbps/100Mbps
ใช้งานได้ดี
1,882.67
131
47020150
บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)
TOT
Fiber FTTX
150
ดี
2000
132
47020151
บ้านโคกคอนดอนม่วย
TOT
133
47020152
บ้านบึงโน
TOT
สายไฟเบอร์ออฟติก
30
ดี
800
134
47020153
บ้านหนองไผ่
3bb
ADSL
50
พอใช้
ึ750
135
47020154
บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา)
136
47020155
บ้านตาล
-
-
100
ใช้งานได้
-
137
47020156
บ้านตาลโกน
Cat
Wi Net
4 Mbps
พอใช้
700
138
47020157
บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์)
tot
fiber optic
30480
ดี
631
139
47020158
บ้านหนองดินดำ
TOT
ไฟเบอออฟติก
50/20
0
0
140
47020159
บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย)
CAT
Fiber Oftic
25/50
ใช้งาน
1600
141
47020160
บ้านหนองหลักช้าง
T0T
fiber optic
1000/500
ใช้งานได้ดี
1442.90
142
47020161
บ้านนาเตียง
TOT
ระบบ Wi NET
6 Mbps
.ใช้งานได้ดี
632
143
47020162
บ้านหนองหวาย
TOT
Wi Net
10
.ใช้งานได้ดี
802.50 บาท
144
47020163
ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา
TOT
wi net
2048
ดี
853
145
47020164
บ้านเตาไหสร้างแก้ว
146
47020165
บ้านม้า
TOT
50/100
749 บาท
147
47020166
บ้านดอนยานาง
-
-
-
-
-
148
47020167
บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)
149
47020168
บ้านหนองหว้า
150
47020169
บ้านหินโงมโนนสร้างไพ
TOT
fiber 2U
100/50
ปกติ
1893.90
151
47020170
บ้านโคกหลวง
TOT
-
500
ปกติ
599บาท
152
47020171
บ้านคันชา
TOT
Fiber
1500
153
47020172
บ้านหนองหอย
154
47020173
บ้านธาตุ
155
47020174
บงใต้โนนรังพัฒนา
156
47020175
บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)
3ฺBB
Lease Line
51200
ใช้งานได้ดี
749
157
47020176
บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต)
CAT
C internet by CAT
15
ใช้งานได้ดี
952
158
47020177
บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี
TOT
Fiber Optic
150/100
ใชัได้ดี
1100
159
47020178
บ้านโคกหนองกุง
160
47020179
บ้านคำนาดี
TOT
Fiber
100
ดี
1,364.25
161
47020180
ชุมชนบงเหนือ
162
47020181
บ้านดอนหัน
163
47020182
บ้านขาว
3BB
50
ใช้งาน
749
164
47020183
บ้านบาก
TOT
Moenet
100/50
ใช้งานปกติ
749
165
47020184
บ้านจำปานาถ่อน
166
47020185
บ้านโคกสวัสดี
TOT
TOT Fiber 2U
1000/500
ใช้งาน
750
167
47020186
บ้านโนนสะอาด
168
47020187
บ้านหนองกุง
3BB
Fiber
1000
ดี
749 บาท
169
47020188
บ้านต้ายนาคูณวิทยา
tot
adsl
100/50
ดี
780
170
47020189
บ้านดอนม่วงไข่
tot
ใช้งานได้
1500
171
47020190
บ้านคำไชยวาน
เอกชน (นายเสมียน ทองนาเมือง )
10
ดี
500 บาท
172
47020191
บ้านนาทม
บริษัท TOT
คู่สาย
30
พอใช้
700
173
47020192
บ้านคำสะแนน
TOT
Fiber
30
ดี
630
174
47020193
บ้านหนามแท่ง
175
47020194
บ้านถ่อน
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
Fiber optic
200/100 จำนวน 2 จุด และ150/50 จำนวน 2 จุด
ใช้งานได้
3,424
176
47020195
บ้านหนองบัวแพ
177
47020196
บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง
tot
50Mbps
เร็ว
749
178
47020197
บ้านหนองตาล
179
47020198
บ้านทุ่งปลากัด
180
47020199
บ้านหนองหอยคัน
181
47020200
บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)
182
47020201
บ้านพันนา
TOT
ADSL 1Port
7Mbps
พอใช้
738.30
183
47020202
บ้านถ่อน ต.พันนา
TOT
100
0
184
47020203
บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา)
บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
สายเช่าความเร็วสูง
1000/500
1,497
185
47020204
บ้านโพนสูง
cat
adsl
10240
ใช้งานได้
932.30 บาท
186
47020205
บ้านค้อโพนสวางยางชุม
187
47020206
บ้านดอนเชียงยืน
-
-
-
-
-
188
47020207
บ้านคำชนดงต้อง
189
47020208
บ้านนางัว
CAT
-
50 Mbps
ใช้งานปกติ
1605
190
47020209
บ้านโคกสีไค
ทีโอที จำกัด(มหาชน)
ไฟเบอร์ออฟติก
100mbps
ใช้ได้ปกติ
ุ1064.30
191
47020210
ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง
TOT
-
200/100
ปกติ
1284
192
47020211
บ้านแวง
TOT
Fibre optic
200/100
ปกติ
2000
193
47020212
บ้านโนนเสาขวัญ
tot
fiber 2u 50 mb 30mb super/65mb/100 mb
100
ดีเยี่ยม
1973.62
194
47020213
บ้านโพนงาม
-TOT
-Fiber Optic
100/30
ดี
1600
195
47020214
บ้านสร้างแป้น
196
47020215
บ้านหนองชาด
TOT
TOT Fiber 2U 1 Port
300
ใช้งานได้ดี
2000 บาท
197
47020216
บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126)
TOT
ADSL
204800/102400
ดี
3,000 บาท
198
47020217
บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
TOT
TOT fiber 2U
100/50
ใช้ได้
850
199
47020218
อนุบาลสว่างแดนดิน
TOT
lease line
30 m
ใช้งานได้ดี
2500
200
47020219
บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)
201
47020220
บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์
202
47020221
บ้านหวาย
TOT
Fiber2U เคเบิลใยแก้วนำแสง
100/50 Mbps
ดี
749
203
47020222
หนองหลวงวิทยานุกูล
tot
cableใยแก้วนำแสง
20
ใช้งาน
3,424
204
47020223
บ้านโคกดินแดง
3BB
WI Net
200 Mbps
พอใช้
1284
205
47020224
บ้านโคกสำราญ
3BB
ระบบ wifi NET
30 MB
ดีมาก
639
206
47020225
ชุมชัยหนองย่างชิ้น
tot
ADSL
20
ใช้งานได้ดี
631.25
207
47020226
บ้านชัยชนะ
cat telecom
ระบบ ดาวเทียม
10.1
พอใช้
1500
208
47020227
ชุมชนบ้านท่าศิลา
TOT
209
47020228
บ้านภูตะคาม
210
47020229
บ้านสีสุกห้วยโมง
TOT
Fibre Optic
204800
ดี
1059.30
211
47020230
บ้านคำก้าว
Cat
1024
ใช้งานได้ดี
1500
212
47020231
บ้านท่าวารี
213
47020232
บ้านปทุมวาปี
214
47020233
บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย)
cat
wi net
10 mbps
ค่อนข้างดี
2650
215
47020234
บ้านโพนสวาง
tot
ADSL
100/50
ปกติ
749
216
47020235
บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36)
cat
wireless
500
rv.=h
631
217
47020236
อภัยดำรงธรรม
cat
lease line
7 mpb
พอใช้
650
218
47020237
บ้านหนองม่วง
TOT
ไฟเบอร์ออฟติก
1,000/500
ใช้งานได้ดี
2,000.00
219
47020238
บ้านโคกสะอาด
TOT
ADSL
6 Mbps
ดี
700
220
47020239
จงกลกิตติขจรวิทยา
-
-
-
-
-
221
47020240
บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)
TOT
30
พอใช้
749
222
47020241
บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)
tot
wi net
10
0
631
223
47020242
บ้านไทยเจริญ
TOT
รายเดือน
50
ปกติ
590
224
47020243
อุดมสังวรวิทยา
TOT
อินเตอร์เนต
100/50
ใช้งาน
790 บาท
225
47020244
ชุมชนส่องดาว
TOT
FTTx
100
ใช่งานได้
850.65
226
47020245
หนองใสพรเจริญวิทยา
-
-
-
-
-
227
47020246
บ้านทันสมัย
228
47020247
บ้านหนองกุง
-
-
-
-
-
229
47030184
บ้านโคกศิลา
230
47030185
บ้านหนองทุ่มหนองโจด
TOT
fiberoptic
200/100Mbps
.ใช้งาน
1284
231
47030186
บ้านคำบอน
3BB
wireless
3072
ดี
1000
232
47030187
อนุบาลเจริญศิลป์
233
47030188
บ้านทุ่งคำ
tot
fiberoptic
10240
พอใช้
900
234
47030189
บ้านสร้างฟาก
235
47030190
บ้านนาดี
3BB
5MB
ใช้งานได้
632
236
47030191
บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)
237
47030192
บ้านแกดำ
-
-
-
-
-
238
47030193
บ้านหนองฮังแหลว
239
47030194
บ้านทุ่งแก
240
47030195
บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี)
241
47030196
บ้านดอนชัยวิทยา
242
47030197
บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
tot
300
2000
243
47030198
หนองจาน
tot
150/100
ดี
1605 บาท
244
47030199
บ้านหนองน้อย
TOT
ADSL
30/10
ปกติ
1250
245
47030200
บ้านหนองแสง
246
47030201
บ้านเหล่าบ้านถ่อน
Tot
247
47030202
บ้านหนองแวงน้อย
tot
ไฟเบอร์ออฟติก
30Mbps
ได้
850
248
47030203
บ้านดงบาก
TOT,3BB
ADSL
51200,51200
ปกติ
700,700
249
47030204
บ้านโพนบกหนองผือ
TOT
ใยแก้วนำแสงความเร็วสูง
100/50
ดี
3356.06 บาท
250
47030205
บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ)
TOT
ADSL
54
ใช้ได้ดี
802
251
47030206
บ้านคำเม็ก
252
47030207
บ้านนาสีนวล
253
47030208
ทุ่งเจริญพัฒนา
254
47030209
บ้านดงสง่า
255
47030210
บ้านหนองแปน