ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน บ้านโนนขมิ้น

ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
1
4
5

ข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น จำนวน 5 คน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020077 บ้านโนนขมิ้น นางศศิธร สังกฤษ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020077 บ้านโนนขมิ้น นางสาวจิตรวดี ไอยะไกรษร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020077 บ้านโนนขมิ้น นายทวี ยศศรียา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020077 บ้านโนนขมิ้น นางสาวสุพัตรา สุวรรณชัยรบ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020077 บ้านโนนขมิ้น นางสาวฐิติพร สุวรรณรงค์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)