ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 1 คน วิชาเอก สหกรณ์

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นางอุราวรรณ กลยนี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู