ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 3 คน วิชาเอก นิติศาสตร์

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020168 บ้านหนองหว้า นายอนุชา ทศศะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020176 บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) นายเจตพนต์ จันทร์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020198 บ้านทุ่งปลากัด นางสาวสุกานดา เสนงาม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)