ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 1 คน วิชาเอก การตลาด

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020219 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) นางศิรินภา เชิดชู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู