ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 1 คน วิชาเอก การบริหารทรัพยากรมนุษย์

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47030201 บ้านเหล่าบ้านถ่อน นายอติชาต เหนือกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู