ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 2 คน วิชาเอก การบริหารทั่วไป

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020050 บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ นายเสมอ บุตรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020082 บ้านหนองหญ้าปล้อง นางสาวกิตติยาณี บุญยืน ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)