ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 4 คน วิชาเอก เคมี

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020071 บ้านนาถ่อน นางสาวอัญชลี เเสบงบาล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020154 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) นายวัชระ นิยมธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020211 บ้านแวง นางสาวศิริพร สริวรรณ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030186 บ้านคำบอน นางสาวสุภาพร หมอยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)