ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 3 คน วิชาเอก ฟิสิกส์

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นางสาวพรสุดา สัตย์นาโค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020220 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ นายพิชชากร วัชรเสถียร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47030204 บ้านโพนบกหนองผือ นายกิตติศักดิ์ ไชยทา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู