ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 1 คน วิชาเอก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47030204 บ้านโพนบกหนองผือ นางสาวยุภาพร จำปาศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู