ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 1 คน วิชาเอก การส่งเสริมสุขภาพเด็ก

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย นางปราณี พิชัยช่วง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู