ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 4 คน วิชาเอก วิทยาศาสตร์-เคมี

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020055 บ้านคำแหว นายเพชรภูมิ ภูมิพานิชย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020121 บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง นางสาวอัจฉรียา ทามณี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020128 บ้านดอนยาวประชากรอุปการ นางสุกัญญา แก้วทรายขาว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030207 บ้านนาสีนวล นายธนภูมิ ดีพรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู