ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 3 คน วิชาเอก วิทยาศาสตร์การกีฬา

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020188 บ้านต้ายนาคูณวิทยา นางสาววิริญยา ศรีทองแท้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47030195 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) นายเทอดศักดิ์ คมขำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47030210 บ้านหนองแปน นายสราวุธ จรีศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู