ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 2 คน วิชาเอก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020104 บ้านโคกตาดทอง นางสาวอนุสรา แสนรังค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020198 บ้านทุ่งปลากัด นางสาวพรเพชร ลาดนาแพง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)