ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 1 คน วิชาเอก วิศวกรรมศาสตร์

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020204 บ้านโพนสูง นางสาวออรญา บุญวิเศษ ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู