ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 1 คน วิชาเอก เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020132 บ้านสุวรรณคาม นางสาวรุ่งตะวัน ไตรราษฎร์ ครูธุรการ ปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)