ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 1 คน วิชาเอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020046 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) นายอิสระพงษ์ ศรีนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู