ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 1 คน วิชาเอก บริหารจัดการการศึกษา

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020148 บ้านหนองหมากแซว นายรัชพล พรหมจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู