ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครู (อัตราจ้าง)
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุกฤตา  ปัญญาประชุม
ชื่อ-สกุล (en) : sugritta  panyasom
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0973188051  
อีเมล์ : sugritta2538@gmail.com

ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
ตำหน่ง : ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : -  
ว.ด.ป.บรรจุ : 1/07/2563  
สังกัด : สพป.สกลนคร เขต 2
โรงเรียน : บ้านต้ายนาคูณวิทยา 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : อื่น ๆ
วิชาเอก : สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต การจัดการสิ่งแวดล้อม  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ก่อนประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : -  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-