• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ้านนายางกลัก ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสิต จังหวัดชัยภูมิ
  8
  ้บ้านห้วยน้อย ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสิต จังหวัดชัยภูมิ
  9
  บ้านโคกอนุ ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสิต จังหวัดชัยภูมิ
  14
  บ้านโนนเจริญ ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสิต จังหวัดชัยภูมิ
  16
  บ้านเก้าสัมพันธ์ ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสิต จังหวัดชัยภูมิ

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายศรายุทธ ปาปะกัง
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวอรทัย คล้ายสอน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวธนรัตน์ ซาวทองคำ

 • นายศุภวิชญ์ แสนปัญญาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,825
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-874119 อีเมล์: 36030123@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: พลากร สีทานี โทรศัพท์: 0856458402 อีเมล์: palakorn1990@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]