โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 

 • ประวัติโรงเรียน
 •          โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่ 1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2468  โดยขุนนรินทร์บริรักษ์ (เชย  ชาตินันท์)  ซึ่งดำรงตำแหน่งนายอำเภอสมัยนั้น  อาศัยศาลาวัดสว่างอารมณ์ (วัดปทุมชาติ) เป็นสถานที่เรียน  ต่อมาได้จัดสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น  โดยใช้งบประมาณเงินบริจาคของสำนักงานเขตการทางนครราชสีมา และเงินสมทบของประชาชน ในที่ดินสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านทางทิศใต้  จำนวน 52 ไร่  ใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนหนองบัวใหญ่(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 4)"  ทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนเมื่อ วันที่  27  มิถุนายน  พ.ศ.  2497 โดยนายอภัย  จันทวิมล  อธิบดีกรมสามัญศึกษาเป็นประธาน  ต่อมาชาวบ้านแบ่งพืื้นที่ให้แก่สำนักงานประปาอำเภอจัตุรัส ถนน และใน พ.ศ  2545-2546  กรมธนารักษ์ขอคืนที่ราชพัสดุเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใหญ่สร้างตลาดชุมชนหนองบัวใหญ่ พื้นที่ 7 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา  จนกระทั่งวันที่  24 พฤษภาคม  พ.ศ.  2552  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่"  สังกัดเดิม

          โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1  ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ  ตำบลหนองบัวใหญ่  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  มีพื้นที่ 31 ไร่ 1 งาน 19  ตารางวา  ห่างจากที่ว่าการอำเภอจัตุรัสทางทิศตะวันออก  ประมาณ  2  กิโลเมตร


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-17 13:33:13 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเสฎฐวุฒิ ครูเกษตร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสาธิตา เขตจัตุรัส

 • นางสุภาพร ศรีม่วงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,817
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044056950 อีเมล์: 36030047@gmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: มาริสา พบโชค โทรศัพท์: 0934163670 อีเมล์: m5311540019@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]