โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

                    โรงเรียนบ้านพลับ (มีราษฎร์บำรุง)  นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน  รักษามรดกไทย   ครูได้รับการพัฒนา  ภูมิทัศน์น่าอยู่น่าเรียน  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-17 13:35:27 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสุรารักษ์ ลอยเมฆ
  • แนะนำบุคลากร

  • นางอภิญญา พูนรัตนบัณฑิตย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,403
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-126643 อีเมล์: 36030036@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ชลธิชา จุลละนันทน์ โทรศัพท์: 0822126122 อีเมล์: Cholticha30275@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]