โรงเรียนบ้านทามจาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๑.นายอนันต์  แก้ววิชัย                          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    ประธานกรรมการ

  ๒.นางหนูชิด  งามสันเทียะ                    ผู้แทนผู้ปกครอง                                กรรมการ

  ๓.นางพิมพ์ใจ  เฮ้าจัตุรัส                       ผู้แทนครู                                          กรรมการ

  ๔.นางสมพร  เหตุขุนทด                       ผู้แทนองค์กรชุมชน                           กรรมการ

  ๕.นายสหรัถ  กล้ารอด                          ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น       กรรมการ

  ๖.นางสาวสุพันธ์ษา  กล้ามสันเทียะ        ผู้แทนศิษย์เก่า                                 กรรมการ

  ๗.นายพัน  อินบำรุง                              ผู้แทนองค์กรศาสนา                         กรรมการ

  ๘.นายคำตัน  สีทานวน                          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   กรรมการ

  ๙.นายถนอมพงศ์  พันธุ์เลิศ                   ผู้อำนวยการโรงเรียน                        กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-17 13:34:38 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางธิดารัตน์ สำรวลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,825
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทามจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-109211 อีเมล์: 36030043@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: มุทิตา ลาภเกื้อ โทรศัพท์: 0619382663 อีเมล์: 36030043@chaiyaphum3.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]