โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                                      คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                              โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา

       นายริม   คำกลาง                                                                               ประธานที่ปรึกษา

  1.  นายสุเทพ   หมึกขุนทด           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      ประธานกรรมการสถานศึกษา

  2.  นายสมบัติ   สีแดง                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      กรรมการ

  3.  นายประชุม  เรียงสันเทียะ       ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กรรมการ

  4.  นายสุพล  คำกลาง                  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                             กรรมการ

  5.  นายมะลิ   โพธิ์ทอง                 ผู้แทนผู้ปกครอง                                  กรรมการ

  6.  นายเด่นรัก  จ่าแก้ว                 ผู้แทนศิษย์เก่า                                    กรรมการ

  7.  นางสมหวัง  เหิงขุนทด           ผู้แทนองค์กรชุมชน                             กรรมการ

  8.  นายนิกร    ปราณีตพลารักษ์    ผู้แทนครู                                              กรรมการ

  9.  นายวัชระ  แก้วเพชร                ผู้อำนวยการโรงเรียน                          กรรมการและเลขานุการ

  10.  นายสมจิตร  ขันสันเทียะ                                                                   ผู้ทรงคุณวุฒิ

  11.  นายสนั่น    สงสันเทียะ                                                                     ผู้ทรงคุณวุฒิ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-17 13:33:48 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางมะลิวรรณ สีหามาตย์

 • นายณรงค์ สีหามาตย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,272
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-109201 อีเมล์: 36030013@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: หาญชัย ถาวงษ์กลาง โทรศัพท์: 0885804235 อีเมล์: Chaithany2@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]