โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •                                       คณะกรรมการนักเรียน

  1.  เด็กหญิงฉัตรฤดี     บัวสันเทียะ         ประธานนักเรียน

  2.  เด็กหญิงรัชฎาพร     นาพุดซา          รองประธานนักเรียน

  3.  เด็กหญิงพัชราภรณ์    ศรีละวัลย์      เหรัญญิก

  4.  เด็กชายพิชากร        สงสนธิ            กรรมการ

  5.  เด็กชายยศกร    ชุ่มเย็น              กรรมการ

  6.  เด็กชายจิระศักดิ์        โสพุ้ย     กรรมการ

  7.  เด็กชายธนพล    บัวสันเทียะ   กรรมการ

  8.  เด็กชายธนากร      นีขุนทด       กรรมการ

  9.  เด็กหญิงอรัชพร    พรมภักดิ์                 กรรมการ

  10.  เด็กหญิงสุภาภรณ์   กีขุนทด    กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-17 13:33:48 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางมะลิวรรณ สีหามาตย์

 • นายณรงค์ สีหามาตย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,257
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-109201 อีเมล์: 36030013@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: หาญชัย ถาวงษ์กลาง โทรศัพท์: 0885804235 อีเมล์: Chaithany2@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]