โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน  ปีการศึกษา  2558

  1. เด็กชายศิรศักดิ์  ชาตินุช            ตำแหน่ง  ประธาน

  2. เด็กชายสุริยะ  แก้วพรม             ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ

  3. เด็กชายทัตเทพ  ชาติเผือก        ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ

  4. เด็กหญิงศรีพลอย  ก้อนเจริญ     ตำแหน่ง กรรมการฝ่ายวิชาการ

  5. เด้กหญิงฤทัยรัตน์  แสนวงษ์       ตำแหน่ง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

  6. เด็กชายวณัฏฐ์  เช็ดขุนทด         ตำแหน่ง กรรมการฝ่ายปกครอง

  7. เด็กหญิงธนัสนันท์  น้อยสุวรรณ์  ตำแหน่ง กรรมการฝ่ายกิจกรรม

  8. เด็กหญิงมุกดาวรรณ  เกิดขุนทด ตำแหน่ง กรรมการฝ่ายพัฒนาผู้เรียน

  9. เด็กชายจรวยพร  นวลปะโค        ตำแหน่ง หัวหน้ารักษาความปลอดภัย

  10. เด็กชายทนงศักดิ์  ความขุนทด  ตำแหน่ง รักษาความปลอดภัย

  11. เด็กชายณัฐพล  เคลือบขุนทด    ตำแหน่ง รักษาความปลอดภัย

  12. เด็กหญิงนิชาดา  เกิดเหมาะ       ตำแหน่ง เหรัญญิก

  13. เด็กหญิงจันทร์สิริกุล  ฉำ่ท่วม     ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหรัญญิก

  14.เด็กหญิงอารยา  เกินขุนทด         ตำแหน่งกรรมการฝ่ายงานอนามัยโรงเรียน

  15. เด็กหญิงภาลัย  สีทา                 ตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยงานอนามัยโรงเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-17 13:36:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางพิไลลักษณ์ ตาปราบ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายณธกร ภาโนมัยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,711
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-842789 อีเมล์: 36030083@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ณธกร ภาโนมัย โทรศัพท์: 0955721024 อีเมล์: phanya24658@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]