• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต

   

  ที่

  ชื่อ  -  สกุล

  ตำแหน่ง

  ตัวแทน

  1

  นายวิชัย  วชิระพานิชกุล

  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐา

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  2

  นายมนัส  รักกระโทก

  กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  3

  ร.ต.อ.อุดม  เป้าไธสง

  กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  4

  นายสำเร็จ  กงทัพ

  กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  5

  นายกิตติภูมิ  มุ่งดี

  กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  6

  นายเขียว  พลเดช

  กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  7

  นางวราภรณ์  ตอสุวรรณ

  กรรมการ

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  8

  นางสุนิตย์  รอดไธสง

  กรรมการ

  ผู้แทนครู

  9

  นายทองคำ  สนทองหลาง

  กรรมการ

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  10

  นายอดิเรก  กรองแก้ว

  กรรมการ

  ผู้แทนองค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น

  11

  นางสาวทรายศิรินทร์  ภู่กันมาศกุล

  กรรมการ

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  12

  พระครูปฏิภาณธรรมรส กรรมการ

  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  13

  พระครูบัณฑิตธรรมวโร

  กรรมการ

  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  14

  นายมงคล  ตัญชัยวิทยากาญน์

  กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  15

  นายประสิทธิ์  ศิริตานนท์

  กรรมการและเลขานุการ

  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-05 10:02:23 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประสิทธิ์ ศิริตานนท์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางจันธิลา กางสันเทียะ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายด้วง บุญเอี่ยม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวนิตยา พลดงนอก

 • นางอัญภัทร ศุภรัชดิษกุลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,897
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-857104 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปิยะนุช โทนะหงษา โทรศัพท์: 0925454650 อีเมล์: Nutonahongsa@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]